Kits
Kits complets de démarrage
Réf.
Kits
Contenu
465
588
342
359
366
SPA
Hors sol
N°1 – Piscina 5-20 m3
N°2 – Piscina 25-40 m3
N°3 – Piscina 45-60 m3
PoolSan® 250ml + 1 Regenerador 400 gr + 25 Tiritas Cu/pH/O2/Alc
PoolSan® 250ml + 1 Regenerador 400 gr + 25 Tiritas Cu/pH/O2/Alc
PoolSan® 250ml + 1 Regenerador 400 gr + 25 Tiritas Cu/pH/O2/Alc
PoolSan® 500ml + 2 Regenerador 400 gr + 25 Tiritas Cu/pH/O2/Alc
PoolSan® 1L + 3 Regenerador 400 gr + 25 Tiritas Cu/pH/O2/Alc